Общи улсовия

За да използвате всички услуги на сайта, трябва да сте съгласни с Общите условията за ползване.

Условия за ползване услугите на сайта Zavedenia.bg (Zavedenia.com)


I. Условия за регистрация на заведение (фирма) на сайта:

 1. Заведение (фирма) може да бъде добавено, както от собственик (служител, управител и т.н.), така и от трето лице.
 2. Всяко заведение (фирма) се регистрира с първоначален минимален срок от 1 година
 3. След изтичане на срока от точка 2, заведението (фирмата) и всичката съпътстваща информация към него може да бъде изтрита от базата данни, при желание на собственика (управителя). Zavedenia.bg не поема отговорност за съществуващите кеширани линкове (връзки) и информация в Google и други търсачки към страницата на заведението.
 4. Информацията за заведението (фирмата) трябва да е максимално достоверна към датата на регистрация.
 5. При установяване на неверни данни при регистрация или след нея, Zavedenia.bg си запазва правото да провери, изтрие или редактира наличната такава.
 6. Не се допускат публикации на:
  • Снимки с порнографски или други неетични елементи или крадени такива;
  • Телефони с импулсни номера;
  • Хипервръзки към заразени с вирус, заразяващи с вирус или спам, или други неподходящи уебсайтове;
  • Некоректно или неетично попълнена друга информация за заведнеието (фирмата);
  • Заведения (фирми), които не са заплатили избрания абонаментен план;

II. Защита на лични данни

 1. Като притежател на чужди лични данни, Zavedenia.bg се задължава надлежно и отговорно да ги съхранява на недостъпни от трети лица носители на данни, да редактира, изтрива и добавя такива, пряко свързани с осъществяване на основната дейност на фирмата.
 2. Всички съпътстващи дейности по обработка на лични данни са съгласно Европейския регламент за защита на личните данни.
 3. Регистриращите заведения (фирми) се съгласяват публикуваните от тях лични данни да се съхраняват за неограничен период от време. Всеки има право да заличи (изтрие) предоставените данни с изрична писмена молба към екипа на Zavedenia.bg.
 4. Zavedenia.bg има право да изпраща информационни бюлетини, да се свързва със собственици (управители) на обекти по телефона, когато това засяга успеха и качеството на съвместно осъществяваната дейност и предлаганата от Zavedenia.bg услуга. За тази цел ще използва предоставените при регистрация лични данни. Всеки желаещ да откаже получаването на информационен бюлетин може да го направи с клик на посочена в бюлетина връзка за отказ.

III. Права и задължения на Zavedenia.bg

 1. Zavedenia.bg се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни и прилежащите тълкования при Комисия за защита на личните данни.
 2. Zavedenia.bg има право дa копира и пренасочва информация на регистрираното заведение (фирма) в мрежата от сайтове, чийто права са собственост на Zavedenia.bg.
 3. Zavedenia.bg следи и ще полага грижи публикуваната информация да е коректна и пълна. При получени сигнали ще осъществява контакт със собственици на регистрирани обекти за справка. Но Zavedenia.bg не може да носи пряка отговорност за верността и коректността на попълнената от собствениците (управителите) информация към профилите на съответните заведения (фирми).

IV. Права и задължения на заведенията (фирмите) субект на регистрация

 1. Регистриращите заведения (фирми) се задължават да попълват и поддържат във времето коректна и пълна информация за своите обекти. Да спазват правилата при регистрация по време на действие на абонаментния план.

V. Промяна на общите условия при регистрация

 1. Zavedenia.bg (zavedenia.com) запазва правото си да променя общите условия при регистрация на заведение (фирма) и в 7 дневен срок да обяви промените публично.
 2. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и всеки регистриран потребител ще има достъп до тях.